Cu ocazia Zilei Naţionale a Romȃniei, elevii clasei IC, îndrumaţi de doamna profesoarӑ pentru învӑţӑmȃnt primar Aura Pavel, au desfӑşurat o activitate dedicatӑ acestei sӑrbӑtori. Încadrul acesteia, elevii au aflat despre semnificaţia zilei de 1 Decembrie, despre sacrificiul eroilor
pentru înfӑptuirea Marii Uniri, au discutat despre însemnele statului romȃn.
Îmbrӑcaţi în frumoase costume populare, elevii au confecţionat drapelul ţӑrii, au cȃntat cu entuziasm cȃntece patriotice, au mӑrşӑluit şi s-au prins în horӑ.

70

Alte articole

Activităţi în perioada suspendării cursurilor
IMPORTANT: Inscrierea in clasa pregatitoare se va realiza online
Recomandări pentru părinți privind limitarea transmiterii bolilor infecto – contagioase în colectivități școlare