În data de 14 mai 2019 la  Școala Gimnazială “Ion Creangă” din Cluj-Napoca a avut loc etapa județeană a Concursului Interjudețean “THE BRITISH FACTOR”.

Acest proiect-concurs se află la cea de a șaptea ediție interjudețeană și este aprobat şi cuprins în calendarul activităţilor educative interjudeţene (CAERI, poziţia nr. 699, 2019).Concursul a avut numeroase valențe educative deoarece a propus  activități interactive care  au creat cadrul pentru dezvoltarea capacității elevilor pasionați de l. engleză și capabili de performanță de a comunica în limbă străină și a dat posibilitatea elevilor de a realiza prezentări orale de calitate, de a-și dezvolta abilitățile de lucru în echipă și competitivitatea, în contextul lipsei acestui gen de activități la limba engleză, la ciclul gimnazial. Proiectul a avut câteva componente pe care le considerăm  esențiale din punctul de vedere al dezvoltării personale, profesionale și instituționale: mobilitate și schimb de bune practici, metodologie modernă de predare a limbii engleze prin implicarea tehnologiei informaționale (Web 2.0) și transdisciplinaritate, formarea de competențe cheie, promovarea elevilor capabili de perfomanță, creșterea  prestigiului unităților de învățământ, interculturalitate, dimensiune europeană.

La această ediție au participat 45 de elevi și 10 profesori de limba engleză de la diferite școli : Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu”, Liceul Sportiv, Şcoala Gimnazială “Liviu Rebreanu”, Şcoala Gimnazială “Ion Agârbiceanu”, Şcoala Gimnazială “Octavian Goga”, Şcoala Gimnazială “Iuliu Haţieganu”, Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” din Cluj-Napoca.  Activitatea a fost coordonată de către directorul școlii în calitate de coordonator împreună cu dna profesoară de limba engleză Dana Muntean, care este de asemenea coordonator al proiectului.

S-au acordat 3 premii: Premiul I-Școala Gimnazială ”Ion Creangă” din Cluj-Napoca, elevii îndrumaţi de doamna profesoară Dana Muntean, Premiul al II lea-Şcoala Gimnazială “Octavian Goga” Cluj-Napoca, elevii îndrumaţi de doamna profesoară Iulia Axente, Premiul al III lea-Școala Gimnazială “Ion Creangă” din Cluj-Napoca, elevii îndrumaţi de doamna profesoară Camelia Sîncrăian Pop. Conform Regulamentului concursului, s-au acordat premii speciale pentru „the most popular group”, „the best use of English”, „the most creative project”, “the funniest project”și “the best costumes”.

                                                                                                          DIRECTOR,

Camelia Sîncrăian Pop  

                                                                          

                              

124

Alte articole

“Modele de ieri, modele de azi” 2019-2020
The British Factor 2019-2020
Sti_Ma