De ce Creangă?

O serie de argumente au fost aduse de elevi.