Concursurile „Prietenii Pompierilor” și „Cu viaţa mea apăr viaţa”

Concursul „Prietenii Pompierilor” este o activitate a cercurilor de elevi „Prietenii Pompierilor” organizată de inspectoratele școlare județene și inspectoratele pentru situații de urgență județene (ISU) prin care copiilor li se dezvoltă capacităților de înțelegere și de apreciere a pericolelor generate de situații de urgență pentru viață și mediu, precum și ce are de făcut în astfel de situații.

Concursul cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa” reprezintă activitatea extraşcolară de pregătire a elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal în domeniul protecţiei civile şi este organizat la nivel naţional de Ministerul Educaţiei Naţionale, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne – prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și al Societății Naționale de Cruce Roşie din România.
Elevii școlii noastre au ocupat locul 10 la “Prietenii pompierilor” din 13 echipaje iar la “Cu viața mea apar viața” au ocupat pentru al doilea an consecutiv, prima poziție a clasamentului cu un punctaj de 88 punte din 90 posibile.