Cercul de Lectură

Cărţile sunt cei mai tăcuţi și constanți prieteni; sunt cei mai accesibili şi înţelepţi consilieri şi cei mai răbdători profesori. (Charles W. Eliot)

Argument

Ideea unui Cerc de lectură la nivelul claselor de gimnaziu este rezultatul experienţei didactice de la clasă, în special din cadrul orelor de Limba şi literatura română, unde am constatat, de multe ori, faptul ca elevii nu prea mai sunt interesaţi de lectură. Primatul audio-vizualului în domeniul informaţiilor, de multe ori facile şi nocive, lipsa posibilităţilor de selecţie, necesită găsirea unor modalităţi de atragere a elevilor către un univers plăcut, atractiv, relaxant, și anume lectura, acel spațiu imaginar ce trebuie redescoperit și revalorificat, prin iniţierea şi parcurgerea unor teme interesante, cu valenţe formative, capabile să readucă în conştiinţa elevilor adevăratul sens al cărţii.

Literatura, prin profunzimea mesajului, gradul de accesibilitate şi nivelul realizării artistice, se dovedeşte capabilă să intre într-o relaţie afectivă cu cei cărora le este destinată – elevii. Iar datoria noastră, a profesorilor, este de a-i învăţa pe copii cum să citească de plăcere, cum să se relaţioneze cu textul şi cum să acţioneze ca răspuns la ceea ce au citit, parcurgând calea de la simpla reproducere la analiza complexă a textului, ceea ce constituie, în fapt, scopul demersului nostru.

Perioada de desfăşurare

Anul şcolar 2022 – 2023

Grup ţintă

Elevii claselor a V-a – a VI-a din şcoala noastră.

Echipa de cerc

Profesorii de Limba şi literatura română din şcoală.

Coordonator cerc 

Prof. Livia Copaciu

Parteneri în desfăşurarea proiectului:

Biblioteca Școlii Gimnaziale „Ion Creangă”, Cluj – Napoca

Biblioteca Județeană „Octavian Goga”, Cluj – Napoca, Filiala „Traian Brad”

Motivaţia în contextul general

Cultivarea în rândul elevilor a plăcerii de a citi şi conştientizarea de către aceştia a importanţei pe care o are lectura în construirea şi desăvârşirea personalităţii lor.

Obiective

 • încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lectură;
 • cultivarea lecturii de plăcere;
 • formarea unor criterii proprii prin care elevul să distingă singur ce şi când să citească;
 • dezvoltarea atitudinii de relaţionare a elevilor cu ei înşişi şi cu ceilalţi;
 • însuşirea unor instrumente de analiză şi valorizare a operelor literare;
 • încurajarea aptitudinilor de creaţie literară ale elevilor talentaţi;
 • familiarizarea cu personalităţi marcante ale culturii şi literaturii române și universale;
 • consolidarea relaţiilor de prietenie între elevi.

Resurse umane

 • Profesorii implicați
 • Bibliotecar şcolar
 • Elevii participanți

Resurse materiale

Volume de opere literare, laptop, videoproiector, copiator, aparat foto, materiale video, markere, coli.

Rezultate aşteptate

 • sporirea interesului elevilor pentru lectură;
 • familiarizarea elevilor cu mediul cultural (prin tururi virtuale ale muzeelor şi ale caselor memoriale);
 • formarea elevilor ca cititori pe tot parcursul vieţii;
 • stabilirea unor relaţii de prietenie şi colaborare între elevi.

Diseminarea informaţiei

 • Jurnalul cercului;
 • Prezentarea activităţilor pe site-ul şcolii;
 • Realizarea unei expoziţii cu materialele elevilor: desene, colaje, picturi;
 • Întâlniri cu oameni de cultură: scriitori, poeţi, pictori.

Monitorizare

Profesorii de Limba şi literatura română, coordonatorul proiectului.

Calendarul activităţilor cercului de lectură

 • întâlniri săptămânale, în zilele de luni, între orele 13 şi 14Sala 48, etajul II;
 • vizionarea unor filme, documentare despre viaţa şi opera unor scriitori, pictori, muzicieni, actori reprezentativi, despre importanţa lecturii în viaţa oamenilor;
 • vizite la biblioteci;
 • participare la lansări de carte, expoziții de pictură;
 • realizarea şi comentarea creaţiilor elevilor, concepute după vizionarea unui tablou, ascultarea unor genuri diferite de muzică;
 • audierea unor CD-uri cu recital de poezie;
 • pictopoezia – expoziţie de pictopoezii şi afişe pro – lectura;
 • selectarea celor mai bune creaţii pentru a fi popularizate;
 • întâlniri cu scriitori;
 • participarea la concursuri pe tema lecturii.