Cercul de Informatică

Vreau să imi las amprenta asupra Universului. (Steve Jobs)

Argument

Datorită dezvoltării tot mai rapide a noilor tehnplogii în ultimii 20 de ani, profesia de programator a devenit una dintre cele mai căutate și mai bine plătite profesii din lume, nu numai în companiile de IT. Programatorii au devenit indispensabili în toate ramurile de activitate, deoarece o afacere modernă este bazată în mare parte pe utilizarea computerelor, programelor și solițiilor tehnologice inovatoare.

Prin intermediul jocurilor logico-matematice se exersează și se dezvoltă o gamă largă de abilități: strategii de rezolvare a problemelor, modele de luare de a deciziilor, gândirea logică și matematică, abilități de comunicare, iar prin transferul interdisciplinar, elevii își dezvoltă capacități de a identifica legături între diferite domenii ale gândirii, prin stimularea imaginației, creativității, meoriei, schemelor logice de gândire, stimularea inteligenței.

Perioada de desfăşurare

Anul şcolar 2022 – 2023

Grup ţintă

Elevii claselor a IV-a

Echipa de cerc

Profesorii de informatică/TIC

Coordonator cerc 

prof. Meda Florian

Motivaţia în contextul general

Jocul de gândire este transformat într-un instrument puternic de educare ce dezvoltă competențe funcționale: capacități organizatorice, capacități de autogestiune, managementul timpului, gândire critică, luarea deciziilor, prelucrarea și utilizarea contextuală a unor informații, capacitatea de a identifica și de a rezolva probleme, putere de concentrare, îmbunătățind performanțele școlare și asigurând progresul constant al elevilor.

Obiective

  • Formarea priceperilor și deprinderilor – nivel mediu –  în utilizarea calculatoarelor
  • Stimularea creativității
  • Integrarea utilizării informaticii în modul de gândire și de viață al elevului

Resurse umane

  • Profesorii implicați
  • Elevii participanți

Resurse materiale

Laptop, videoproiector, platforme educaționale

Rezultate aşteptate

  • Dezvoltarea competențelor digitale
  • Dezvoltarea gândirii logico-matematice

Diseminarea informaţiei

Prezentarea activităților pe site-ul școlii

Monitorizare

Profesorii de informatică, coordonatorul proiectului

Calendarul activităţilor cercului de informatică

Întâlniri săptămânale, în zilele de luni și marți, între orele 13.30-14.30 – laboratorul de informatică, etajul II.