Nr.înreg.: 2751/27.11.2020

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile art.8(1) din anexa aprobată prin OMEN nr.4959/02.09.2013,  Școala  Gimnazială  ,,Ion Creangă” , Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea următorului post didactic vacant:

Nr.crt.Unitatea de invățământPostul/catedraNr.oreStatutul postuluiNivelViabilitatea postului
1.Școala  Gimnazială  ,,Ion Creangă”Invățător/Profesor pentru învățământul primar20vacantprimar31.08.2021

Concursul va avea loc în data de 14.12.2020 ora 10.00 la sediul Școlii  Gimnaziale  ,,Ion Creangă” , str.Peana nr.2-4,  Cluj-Napoca.

Modelul cererii de înscriere, condițiile de participare și modul de organizare și desfășurare a concursului sunt prevăzute în OMEN nr.4959/02.09.2013.

Înscrierea la concurs se va face la secretariatul școlii, în perioada  02 -08 decembrie 2020, între orele 12-14, sau on line pe adresa de email: [email protected]

DIRECTOR,

prof. Prigoană Carmen Luminița

574

Alte articole

Ordin pentru modificarea structurii anului școlar, 30 III 2021
Ordin pentru suspendarea activitatilor care presupun prezenta fizica pentru perioada 11.01.2021 – 29.01.2021