„10 for Kindness”

Motto : „Nu există prilej mai minunat pentru dăruire, decât să poți da, zi de zi, tot ce ai mai bun și mai adevărat unei ființe cu suflet deschis”.
(Rabindranath Tagore)

Argument

Activitatea de voluntariat reprezintă un element esențial al tuturor societăților, ea fiind reglementată și în România din anul 2001. Voluntariatul este de interes public fiind inițiat în folosul altora, de aceea am considerat că este și de datoria mea ca director de școală, să-i învăț pe copii și părinți să identifice problemele comunității și să se implice în rezolvarea lor.

Scopul proiectului

 • Cultivarea spiritului și valorilor voluntariatului în conștiința copiilor, părinților;
 • Dezvoltarea interesului cadrelor didactice de a se implica în activități de voluntariat în comunitatea în care locuiesc;
 • Dobândirea unui comportament responsabil față de persoanele aflate în dificultate;

Obiective specifice

 • Educarea sensibilității copiilor prin implicarea lor în acțiuni caritabile venite în sprijinul copiilor din medii defavorizate;
 • Combaterea discriminării pe motive de origine etnică, sex, religie;
 • Formarea competențelor de comunicare, implicare activă, muncă în echipă;
 • Cultivarea imaginației, a creativității copiilor prin realizarea cadourilor și a lucrărilor artistice din cadrul proiectului;

Grup tinta

Beneficiari direcți:

 • Copiii din Școala Gimnazială „Ion Creangă” Cluj-Napoca, care provin din familii cu posibilități materiale reduse
 • Copiii nevoiași de la “Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie” din Florești, jud. Cluj
 • Copiii nevoiași de la Centrul Social de la Dumbrava, jud.Alba
 • Familii cu situație financiară precară din parohia Bisericii „Adormirea Maicii Domnului și Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Cornești, jud. Cluj
 • Copiii de la Centrul de Plasament nr.1 „Prichindel” Cluj-Napoca,
 • Copiii orfani de la Centrul de servicii „ Acoperământul Maicii Domnului’, condus de către Asociația filantropică “Christiana”, Cluj-Napoca, etc.

 Beneficiari indirecți:

 •  Elevii voluntari din Școala Gimnazială “Ion Creangă” Cluj-Napoca
 • Cadrele didactice voluntare din unitate
 • Familiile elevilor voluntari
 • Comunitatea
 • Societatea

Echipa de proiect

Inițiator și coordonator proiect: director Camelia Rozalia Sîncrăian Pop

Cadre didactice implicate în proiect :

prof.înv.primar Genoveva Crișan

prof.înv.primar Daniela Fărăgău

prof.înv.primar Monica Broos

prof. Nelica Ardelean

Durata proiectului

An școlar 2018-2019.

Indicatori de evaluare

 1. Observarea comportamentelor elevilor și intervenția directă a cadrelor didactice pentru încurajarea și stimularea interrelaționării pozitive între copiii aflați în dificultate și copiii voluntari;
 2. Stabilirea unor concluzii privind necesitatea ocrotirii persoanelor cu nevoi speciale, precum și conștientizarea problemelor cu care se confruntă aceștia în viața de zi cu zi;
 3. Publicarea unor articole pe site-ul Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” și în presa locală.

Resurse

 1. Umane: elevii voluntari de la Școala Gimnazială Ion Creangă Cluj- Napoca, cadre didactice voluntare, părinți
 2. Materiale: hârtie xerox, creioane colorate,acuarele, hârtie corespondență, cărți, rechizite, fructe, legume, haine, jucării, alimente
 3. Financiare: fonduri proprii, donații ale părinților

Directii de actiune

 • Sensibilizarea elevilor și cadrelor didactice cu privire la situația dificilă în care se află copiii sau familiile din comunitate, afectați de probleme de ordin material;
 • Organizarea de activități împreună cu partenerii noștri, în data de 10 a fiecărei luni, activități care se pot desfășura sub forma unor concerte, ateliere de creație, serbări, discuții;

Modalitati de monitorizare si actiune

 1. Întâlniri lunare ale echipei de proiect
 2. Chestionare aplicate părinților elevilor voluntari, cadrelor didactice voluntare
 3. Raport final

Coordonator proiect: prof. Camelia Rozalia Sîncrăian Pop

1044

Alte articole

10 for Kindness
Ziua stafetei
Saptamana educatiei globale